home -> actueel -> aftrekbare kosten bij aanschaf van een eigen woning

Aftrekbare kosten bij aanschaf van een eigen woning

Soort kosten Zijn de kosten aftrekbaar? Is de rente aftrekbaar indien meegefinancieerd in de (hypothecaire) lening? (1)
Kosten woning
Koopsom (koop-/aanneemsom) Nee Ja
Overnamekosten roerende zaken Nee Nee
Overdrachtsbelasting Nee Ja
Verbouwingskosten Nee Ja
Periodieke betaling erfpacht Ja Nee
Afkoopsom erfpacht Nee Ja
Financieringsvergoeding aan bouwer Nee Ja
Bouwrente Ja Nee
Uitstelrente Ja Nee
Kosten diensten
Notariskosten eigendomsakte Nee Ja
Notariskosten hypotheekakte (2) Ja Ja
Makelaarskosten Nee Ja
Kosten financiering
Taxatiekosten (i.v.m. financiering)* Ja Ja
Bereidstellingsprovisie Ja Ja
Afsluitprovisie* (1) Ja Ja
Boeterente Ja Nee
Kosten aanvraag NHG* Ja Ja
Kosten bankgarantie Nee Nee
WIA-verzekering (premies of koopsom) Ja Nee


De informatie op deze site is niet bedoeld als professioneel (belasting)advies of als
aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel de informatie met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Brinkerink Financieel Management
geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of gevolgen daarvan.